Protipožární obklady


Jakékoliv prvky (ocelové, betonové, dřevěné), které mají nosnou funkci v objektu, vykazují danou požární odolnost. V případě, že je požární odolnost těchto prvků nižší než hodnota požadovaná projektem, je nutno tyto prvky dodatečně ošetřit materiálem, který jejich požární odolnost zvýší. Okolo prvku se vytvoří protipožární obklad, o vypočtené tloušťce, který při případném požáru tepelně izoluje konstrukci po požadovanou dobu, aby např. nedošlo k dosažení kritické teploty oceli a pod…


Protipožární obklady lze především použít na:


  • konstrukce z oceli
  • konstrukce z betonu
  • konstrukce ze dřeva
  • vzduchotechnické potrubí


1. Systém Isover FireProtect


Tento systém z desek lze především využít pro protipožární ochranu ocelových konstrukcí. Desky FireProtect jsou vyroben z kamenné vlny, které se spojují vruty z galvanizované oceli. FireProtect dosahuje požární odolnosti až 240 min (v závislosti na prvku), tepelně i zvukově izoluje (žádné tepelné mosty či ztráty), umožňuje vytvořit libovolný výsledný tvar a strukturu (obklad lze natřít vnitřním nátěrem, opatřit omítkou či keramickým obkladem).2. Systém cementovápenných desek


Tento systém z desek lze především využít pro protipožární ochranu ocelových konstrukcí a vzduchotechnických potrubí. Desky jsou vyrobeny z materiálu na cementovápenné bázi, které se spojují pomocí ocelových spon či šroubů. Jednotlivé styky desek se přetmelí výrobcem doporučeným tmelem. Systém desek dosahuje požární odolnosti až 180 min (v závislosti na prvku). Protipožární obklad lze využít jak pro pravoúhlé prvky tak i pro prvky kruhového průřezu.


Pro více informací, cenové nabídky nebo realizaci nás neváhejte kontaktovat na www.pozarniochranaobjektu.cz. Team Unifast spol. s r. o.Unifast spol. s r. o. je moderní rozrůstající se společnost, působící po celé ČR a SR. Díky svému zázemí je schopna řešit kompletní dodávky požárně bezpečnostního zařízení a následné revize těchto zařízení.

Jedná se o požární ucpávky, protipožární nátěry, přenosné hasící přístroje, požární uzávěry, požární hydranty, protipožární obklady, prověřování účinnosti požárních poplachových směrnic a revize požárních únikových cest.


www.unifast.cz www.vseprotiohni.cz www.revizeucpavek.cz www.pozarniucpavky.com www.pozarniochranaobjektu.cz www.vrtanibetonu.com
www.sanacevlhkehozdiva.com www.protipozarninatery.com www.prodejhasicichpristroju.com www.dunamenti.com www.projecthouse.cz www.pujcovnanaradi.com
www.fireprotect.cz www.protipozarniobklady.cz www.revizeprotipozarnichucpavek.cz www.obkladyfireprotect.cz